Economic cycles related Mining revenue management

Ийм сэдвээр Ц.Батсүх багш болон Д.Ганбаттай нийлж Нээлттэй нийгэм форумын тэтгэлгээр нэгэн судалгааны ажил хийсэн юм. Тайлан нь оны өмнөхөн дэлгэрэнгүйгээр хэвлэгдсэн байгаа тул энд бодлогын зөвлөмжийг нь орууллаа. Та бүхэн уншиж санал, шүүмжээ ирүүлнэ үү. 

Р.Амаржаргал багш Баялгийн хараал сэдвээр бас их мэдээлэл сайтай лекц бичиж блогтоо оруулжээ. Ер нь баялагтай л бол “хараал” хүрдэг гэсэн зүй тогтол байхгүй. Гол нь энийг хараал болгох уу, ерөөл болгох уу гэдэг нь орлогын менежментийн бодлогоос шууд хамааран гэж бодож буйгаараа бид санал нэгтэй байна. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.