Санхүүгийн системийн тогтвортой байдал: Бодит салбарт үзүүлж буй нөлөө

Ийм сэдвээр илтгэл бэлтгэж өчигдөр өнөөдөр болж байгаа Discover Mongolia 14 дэх удаагийн хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтад танилцуулав. Санхүүгийн системийг бүрдүүлэгч Мөнгөний бодлого ба банкны сектор, Сангийн бодлого буюу төсөв, Санхүүгийн зах зээл, Гадаад секторуудын нөхцөл байдлыг тоймлон авч үзсэний үндсэн дээр бид санхүүгийн хямралын цаг үеэсээ бодит эдийн засгийн хямралын шат руу орж байна гэсэн дүгнэлт хийж богино хугацаанд юу хийж болох талаар зарим хувилбар дэвшүүлэв. Илтгэлийн презентацийг эндээс үзнэ үү.

http://www.slideshare.net/bbatka/slideshelf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.